​Privatlivspolitik

Waldorf-Ragn behandler personoplysninger og i denne Privatlivspolitik forklarer vi hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr.

Fortrolige personoplysninger:

  • Vi registrerer dit CPR-nummer i de tilfælde, hvor du handler med os via en bevilling eller rekvisition fra en offentlig myndighed.

Almindelige personoplysninger indsamles for at kunne behandle ordrer og levere bestillinger. Dine køb registreres for at kunne yde den bedst mulige kundeservice.

Behandlingen af dit cpr-nummer er en forudsætning for, at vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser i forhold til den offentlige myndighed, der bevilliger dit hjælpemiddel, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra (b).

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan i nogle tilfælde være, at vi ikke kan servicere dig.

Kilder

Vi får dine personoplysninger fra din kommune dit sygehus eller dig selv. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med gældende datalovgivning.​

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives til din den myndighed, som udsteder din bevilling eller rekvisition og kun når det er påkrævet.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket.

Vi gør brug af flg. databehandler:

Admind A/S

Opbevaring og sikring af data

Vi opbevarer fysiske dokumenter med fortrolige oplysninger aflåst og de makuleres når det ikke længere vurderes nødvendigt at opbevare dem.

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne servicere dig.

Vi opbevarer dem i henhold til gældende regnskabslovgivning og sletter inaktive konti efter 5 år.

Vi sikrer digitale oplysninger med firewall, antivirus programmer, passwords og kryptering.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret, slettet eller begrænset oplysninger, og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger på virksomheden:

Waldorf-Ragn ApS

Frederiksværkvej 20c, st. 2

3600 Frederikssund

47385022

info@waldorf-ragn.dk

​​

Waldorf & Ragn ApS

Frederiksværkvej 20c, ST 2, 3600 Frederikssund

Telefon: 4738 5022

E-mail: info@waldorf-ragn.dk

ÅBNINGSTIDER

​Frederikssund: Man – fre: 9:00 - 16:30